Fylkesmannen vil verne 121 områder

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen har pekt på ikke mindre enn 121 områder i Innlandet som kan bli vernet.

DEL

Noen steder har dette vekt sterke reaksjoner. I Valdres møtte 140 personer opp for å bli orientert om et mulig vern av det store stølsområdet Stølsvidda i Nord-Aurdal og Vestre Slidre.

Ordfører i Vestre Slidre, Eivind Brenna, har sett nærmere på kartleggingen som fylkesmannen har gjort, og mener at de bommer noe på målet.

– Det synes som om det er myrområder de spesielt er ute etter. Verneformålet synes å være å beskytte fuglearter og sopp og andre vekster. Samtidig er vi redd for at mer vern vil gjøre det mer vanskelig å drive drive stølene, sier han.

Her er listen fylkesmannen har sendt inn til Miljødirektoratet under kartleggingen av mulige områder som kan bli omfattet av et supplerende vern. Noen områder, som Langsua Nasjonalpark, er allerede vernede områder som kan bli utvidet eller få nye verneformer med strengere restriksjoner.

Eikstadtjernet (Rik kulturlandskapssjø) Gjøvik

Lauga (Rik kulturlandskapssjø) Gjøvik

Ringsjødeltaet (Rik kulturlandskapssjø) Gjøvik

Onsrudvatna (nordre) (Myr, våtmark) Gjøvik

Melbytjernet (Rik kulturlandskapssjø) Gjøvik

Svennesvollene (Mudderbank) Gjøvik

Gråsteinsmyra (Myr) Gjøvik

Gåstjern (Myr, våtmark) Gjøvik, Søndre Land

Skirstadtjern-Glorudtjern (Kalksjø) Gran

Jarenvatnet (Kalksjø) Gran

Stortjern-Vesletjern (Kalksjø) Gran

Røykenvika (Åpen grundlendt kalkmark) Gran

Steinsrud (Slåttemark) Gran

Rokotjern (Kalksjø) Gran, Lunner

Øyskogtjernet (Kalksjø) Gran, Lunner

Olimb (Naturbeitemark) Jevnaker

Kalvsjøtjern (Kalksjø) Lunner

Valborgtjern/Karussputten/Nyborgtjern (Kalksjø) Lunner

Korsrudtjernet (Kalksjø) Lunner

Vassjøtjern (Kalksjø) Lunner, Jevnaker

Hestemyri (Myr) Nord-Aurdal

Leistberg (Sørvendt berg og rasmark) Nord-Aurdal

Stølsvidda (Myr, våtmark) Nord-Aurdal, Vestre Slidre

Høgkampflæene (Myr Nordre Land)

Synnfjell-Jomfruslettfjellet (Fjelløkosystem, landskap, økologisk korridor) Nordre Land, Etnedal

Godåsmyrene (Myr) Nordre Land, Lillehammer

Askvikfløyta (Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti) Søndre Land

Fluberg sør (Deltaområde) Søndre Land

Hølera-Høvreslie (Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti, myr) Sør-Aurdal

Slettningen (Innsjø) Vang

Tenlefjorden (Innsjø) Vang

Kjeringe i Ura (Sørvendt berg og rasmark) Vang

Uri (Slåttemark) Vang

Eggeåsen (Slåttemyr) Vestre Slidre

Helsettjern (Rik kulturlandskapssjø) Vestre Toten

Blilisanden (Deltaområde) Vestre Toten

Thunemyra (Slåttemyr) Vestre Toten

Nesvika-Vik (Rik kulturlandskapssjø) Vestre Toten

Gile (Slåttemark) Østre Toten

Fisketjerne (Våtmark) Øystre Slidre

Sanddalstjedn (Våtmark) Øystre Slidre

Jotunheimen/(Langsua) (Fjelløkosystem, landskap, våtmark, myr, økologisk korridor) Øystre Slidre, Vang, Vågå, Lom, Nord-Fron, (Sel)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken