Fylkesmannen vil følge opp Dokka Fasteners etter utslipp

Når først utslippet var et faktum ser Fylkesmannen at det ble iverksatt et bra apparat for å begrense omfanget.