Har delt ut 22 millioner

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunene i Innlandet har fått skjønnsmidler til innovasjonsprosjekter.

DEL

Fylkesmannen har delt ut til sammmen 21,9 millioner kroner til 37 prosjekter i år. Det kom imidlertid inn 71 søknader med en samlet søknadssum på 58,1 millioner.

I Vestoppland har 16 prosjekter fått støtte: Tre i Gjøvik, tre i Søndre Land, to i Østre Toten, to i Nordre Land, ett i Etnedal, ett i Nord-Aurdal, ett i Vestre Slidre og ett i hver av kommunene på Hadeland.

«Flerårige prosjekter er videreført der det er tilfredsstillende fremdrift i prosjektet. Søknader som utnytter utviklingsrelasjoner mellom kommuner, næringsliv og akademia er prioritert. Videre er det prioritert midler til regionale prosjekter og prosjekter som innebærer utvikling av tjenestene gjennom tjenesteutvikling og digitalisering», skriver Fylkesmannen i en nyhetsmelding.

Noen prosjekter med det Fylkesmannen anser som stor samfunnsmessig betydning innen blant annet beredskap og klimatiltak er også prioritert.

Artikkeltags