Ni vil bli sjef hos Fylkesmannen

DEL

Det er har meldt seg ni søkere til stillingen som direktør for det svært så omfattende virksomhetsområdet helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie hos Fylkesmannen i Innlandet.

En av søkerne har fått aksept for at navnet unntas offentlighet. De øvrige er:

Rose Joner, tjenesteleder, Oslo

Thorbjørn Gaarder, Chief credit officer, Oslo

Ole Frode Mikkelsgård, rådmann, Målselv

Pål Nygård, rådmann, Haugesund

Aasta Gjestvang, fylkesråd, Stange

Anne Olen Aasen, familie- og levekårssjef, Hamar

Eli Blakstad, ass.fylkesmann, Sør-Fron

Inge Myklebust, fylkesopplæringssjef, Lillehammer

Det nye embetet som etableres 1. januar 2019 er delt inn i fire virksomhetsområder, som hver ledes av en direktør. Direktøren rapporterer til fylkesmannen og skal bidra inn i fylkesmannens ledergruppe.

I virksomhetsområde helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie er det 70 medarbeidere. Virksomhetsområdet har fire enheter: Barnehage og opplæring, Helse og omsorg, Barnevern og familie og Sosial. Enhetene ledes av avdelingsdirektører som rapporterer til direktøren.

Artikkeltags