Varsler tilsyn etter drapssak i Nord Fron

Fylkesmannen vil granske Nord-Fron kommune etter at en 16 år gammel jente ble drept der i oktober.

DEL

Det skriver Fylkesmannen i Innlandet på sine nettsider.

Nord-Fron kommune har selv bedt om at det opprettes en tilsynssak, slik at det blir sett nærmere på deres interne rutiner og systemer.

Konkret varsler Fylkesmannen tilsyn med Vinstra ungdomsskole, barneverntjenesten samt helse- og omsorgstjenesten. Vinstra videregående skole tas også med i undersøkelsene.

Ser framover

«Tilsynet vil være systemrettet, og ikke rettet mot enkeltpersoner. Tilsynet skal ikke drive etterforskning – dette er politiets ansvar», påpeker Fylkesmannen.

«Tilsynets formål er å se framover og stimulere til endring der endring er nødvendig, og bidra til at Nord-Fron oppleves som et trygt og godt sted å vokse opp», heter det videre i nyhetsmeldingen.

Ifølge Fylkesmannen er det en kjent risiko knyttet til at ulike tjenester hver for seg kan sitte med informasjon om personer de skal yte tjenester til, men at informasjonen ikke ses i sammenheng og at ansvaret for den helhetlige oppfølgingen ikke blir tatt.

Når kan man snakke?

«Tilsynet vil i stor grad dreie seg om forholdet mellom taushetsplikt og opplysningsplikt, og det å gjøre lærere, helsesykepleiere og andre som jobber med ungdom og foreldre trygge på når taushetsplikt gjelder og når informasjon kan og skal utveksles», skriver Fylkesmannen i Innlandet, og fortsetter:

«I tilsynet ønsker vi også å finne ut hvilken tillit ungdommen har til tjenester og tiltak de kan ty til hvis det røyner på for dem selv eller noen de kjenner. Elever i 8.-10.-trinn i ungdomsskolen og 1. trinn i videregående vil bli invitert til å si hva de mener om tilgjengelige tjenester og hva de eventuelt savner».

Det samordnede tilsynet i Nord-Fron finner sted 3. til 5. april. Rapporter vil være offentlige.

Artikkeltags