Fylkesmannen varsler om treghet i systemet

Sammenslåingen av fylkesmannsembetene i Oppland og Hedmark får konsekvenser for saksbehandlingstida.

DEL

Det nye embetet Fylkesmannen i Innlandet skal være operativt fra nyttår.

«Dette krever betydelige datajusteringer. Blant annet blir hovedsaksbehandlingssystemet i embetene nede i perioden fra 17. desember og til etter jul», opplyser Fylkesmannen i Oppland i en nyhetsmelding.

Embetet mottar cirka 1000 henvendelser hver uke. Rettsikkerhet og forvaltningspraksis krever et stabilt saksbehandlingssystem, men det vil bli vanskelig å oppnå i en overgangsperiode.

«Vi ønsker å gjøre oppmerksom på dette allerede nå, slik at kommuner og andre som sender oss saker med svarfrist/høringsfrist i den grad det er mulig kan ta hensyn til dette», heter det i nyhetsmeldingen.

Begge embeter har imidlertid åpent selv om det digitale saksbehandlingssystemet er nede, og vil håndtere det de kaller tidskritiske oppdrag.

Også vergemålsenhetene har et saksbehandlingssystem som skal slås sammen. Disse vil ha noen dager nedetid; fra 20. desember til etter jul, slik at det også derfra varsles forsinkelser i saksbehandling og håndtering av tjenester.

Artikkeltags