Fylkesmannen frikjenner Landaasen etter at pasient døde

I fjor høst døde en pasient noen timer etter ankomst ved Landaasen rehabilitering i Søndre Land. Helsetilsynet ba Fylkesmannen vurdere om helseloven var brutt.