Fylkesmannen: Farlig avfall ble brent ved fjernvarmeanlegget

Fylkesmannen har funnet ut at det er brent miljøskadelig avfall i strid med tillatelsen ved forbrenningsanlegget på Kallerud på Gjøvik.