Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesmannen er statens representant, ikke fylkets interesseorganisasjon

Artikkelen er over 1 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har stor forståelse for skuffelsen mange føler på når sakkyndig komiteen ikke anbefaler at Høgskolen i Innlandet blir universitet. For universitetsstatus har klare fordeler og medfører flere fullmakter. Og politikere, næringsliv og regionale interesseorganisasjoner hadde ikke gjort jobben sin dersom de ikke slåss for Høgskolen i Innlandet sine ambisjoner. For fylkesmannen stiller det seg imidlertid annerledes, i kraft av å være statens representant.

Storberget har helt rett i at han som fylkesmannen skal «virke til gavn og beste for fylket og ta de initiativ som finnes påkrevd», slik han sier til Oppland Arbeiderblad. Det følger av Instruks for fylkesmenn. Den samme instruksen presiserer imidlertid utgangspunktet for fylkesmannen sitt virke: nemlig at vedkommende som Kongens og Regjeringens representant «skal arbeide for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp.»

Ett av disse er Stortingets vedtak om å opprette NOKUT som et faglig uavhengig statlig forvaltningsorgan. Oppgaven er å føre tilsyn med kvalitet i høyere utdanning og akkreditere høyere utdanningsinstitusjoner. Det er NOKUT sitt styre som på bakgrunn av en sakkyndig komité vil kunne anbefale å tildele Høgskolen i Innlandet status som universitet. Beslutning fattes av Kongen i Statsråd.

Et annet er regjeringens vedtatte sett med krav og kriterier til institusjoner som ønsker akkreditering som universitet. Det er disse – og disse alene – den sakkyndige komiteen forholder seg til. Skal fylkesmannen, slik instruksen forlanger, følge opp «vedtak, mål og retningslinjer» staten har vedtatt, må det ligge respekt for disse til grunn. Derfor virker det underlig og uryddig når Storberget nå ønsker å påvirke beslutningen om Høgskolen i Innlandet som skal fattes av NOKUT-styret.

NOKUT er avhengig av høy integritet for å ivareta sin faglige uavhengige rolle som akkrediteringsorgan. Fylkesmannen tilbyr seg å møte styret, ifølge Oppland Arbeiderblad, formodentlig i den hensikt å påvirke styrevedtaket. Det tror jeg NOKUT-styret vil kvie seg for av frykt for å tape integritet. For hvem er det de møter? Jo, representanten for Kongen og Regjeringen, representanten for de to myndigheter som i Statsråd eventuelt skal fatte endelig vedtak i saken.

Hvordan skal styret oppfatte en slik henvendelse? Det er langt fra sikkert at det tjener Høgskolen i Innlandet. Av respekt for fylkesmannsrollen, NOKUTs integritet og Høgskolen i Innlandets beste bør Storberget avstå fra å møte styrerepresentantene – i eller utenfor styrerommet.

Kommentarer til denne saken