Fylkesmannen avslo flytebrygge-klage ved Stokke

Eierne av en eiendom ved Stokke må belage seg på at det ikke blir noen ny flytebrygge ved Mjøsa.