Fylkesmann Knut Storberget: – Gjøvik har flest klimatiltak i Innlandet

LADER: Ved Haugtun omsorgssenter skal Reidar Gjermundrød og Bakke El-installasjon få opp åtte ladepunkter for elbil. Klimarådgiver Bjørnar Kruse til venstre. Ladestasjonene ble montert høsten 2018.

LADER: Ved Haugtun omsorgssenter skal Reidar Gjermundrød og Bakke El-installasjon få opp åtte ladepunkter for elbil. Klimarådgiver Bjørnar Kruse til venstre. Ladestasjonene ble montert høsten 2018. Foto:

Hamar og Gjøvik blir trukket fram av fylkesmannen på byer som driver godt klima-arbeid.

DEL

På en konferanse arrangert av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Innlandet, Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), i samarbeid med KS og Cicero senter for klimaforskning. Her deltok nesten alle kommunene i Innlandet.

– Tiden er for lengst inne. Alle må ta eierskap i klimakampen. Vi er den første generasjonen som reelt opplever konsekvenser av klimaendringene, og vi er den siste generasjonen – som på en ordentlig måte – kan gjøre noe med det, sa fylkesmann Knut Storberget.

Gjøvik blir trukket fram som en kommune med mange ulike tiltak.

Her er sammenstilt alle klimatiltak som Gjøvik kommune har fått tilslag på i de fire årene som ordningen har vart. Gjøvik har fått flest tiltak i Innlandet, med sine 14 tiltak. Her er Gjøviks bidrag:

1. Førerløs elbuss.

2. El-bil-pool for ansatte og innbyggere.

3. Fossilfri anleggsdrift.

4. El-sykkel-utlån til innbyggere.

5. Ladepunkter til kommunale elbiler.

6. Sykkelparkerings-hotell.

7. Veiledning til borettslag om etablering av ladepunkter.

8. Handlingskampanje innbyggere.

9. BioSip – ressurs/miljøvennlig næringspark.

10. Grønne innkjøp – gevinstanalyse.

11. El-lastesykler til utlån for innbyggere/forretninger.

12. El-varebiler til kommunale tjeneste.

13. Oppsamling av deponigass.

14. Nettverksmidler (innovative klimakommuner).

Artikkeltags