Fylkeskonservatoren positiv til utskifting av vinduene på Sandsgården

Kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune er positive til utskifting av alle vinduene på Sandsgården.