Fylkeskommunen tilbyr gratis kurs til alle som vil sikre seg mot svindel: – Ekstremt mange phishing-forsøk før jul

MYE SVINDEL: Prosjektleder Britt Karin Rotmo i Innlandet fylkeskommune sier julestria var høytid også for internettsvindlere.

MYE SVINDEL: Prosjektleder Britt Karin Rotmo i Innlandet fylkeskommune sier julestria var høytid også for internettsvindlere. Foto:

– Før jul var det ekstremt mange phishing-forsøk hvor angripere utga seg for å være banker og pakkeleverandører, sier Britt Karin Rotmo, prosjektleder i Innlandet fylkeskommune.

DEL

Hun anbefaler flest mulig å ta det gratis kurset, som nettopp vil hjelpe befolkningen Innlandet til å sikre seg mot svindel.

Kurset er i utgangspunktet laget for lærere, elever og foresatte, men er også åpent for alle andre interesserte. Det ligger på nettstedet nettvett.no som er et samarbeid mellom Norsis, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

– Ressursene er åpent tilgjengelige og det kreves ingen pålogging, sier hun.

Denne artikkelen ble skrevet før det omfattende dataangrepet mot Østre Toten kommune 9. januar.

Et veldig viktig kurs

Rotmo understreker at fylkeskommunen har et sterkt ønske om å øke bevisstheten rundt informasjonssikkerheten i hele fylket og nasjonalt. Kurset, som er utarbeidet i et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Norsis, CyberLand og Nordre Land kommune, er praktisk rettet og handler blant annet om hvordan man fysisk sikrer kontoen sin.

ÅPENT FOR ALLE: Prosjektleder Britt Karin Rotmo i Innlandet fylkeskommune anbefaler flest mulig å ta kurset, som vil hjelpe befolkningen til å sikre seg mot svindel.

ÅPENT FOR ALLE: Prosjektleder Britt Karin Rotmo i Innlandet fylkeskommune anbefaler flest mulig å ta kurset, som vil hjelpe befolkningen til å sikre seg mot svindel. Foto:

– Jeg mener at kurset er veldig viktig, sier Rotmo og peker blant annet på de mange forsøkene på svindel, som man fort taper penger på.

– Kursene viser hvordan man kan identifisere for eksempel phishing ut fra kjente kjennetegn som dårlig språk eller usikre nettsteder.

Info om håndtering av passord

Nettkurset for lærere handler blant annet om bruk av e-post, ID-tyveri, phishing, trusler og utpressingsforsøk, datainnbrudd og hacking.

Nettkurset for foreldre dreier seg blant annet om hvordan man kan forebygge og håndtere kontohacking, mens kurset for elever gir enkle råd om hvordan man bør håndtere passord, med mer.

– En undersøkelse Norsis har gjort, viser at ungdom deler passord altfor ofte, påpeker Rotmo.

Omfattende sikkerhetsbrudd

I fjor høst ble det avdekket et omfattende brudd på personvernet ved videregående skoler i Innlandet.

– Nettkurset ble utviklet før dette forholdet ble kjent, men det er klart at det som skjedde synliggjør behovet for mer informasjonssikkerhet, sier Rotmo.

Denne artikkelen ble skrevet før det omfattende dataangrepet mot Østre Toten kommune 9. januar.

Sikkerhetsbruddet hadde bakgrunn i at mange skoler startet med nettundervising da koronapandemien førte til at skolene ble stengt i mars. Lærerne ga tilbakemeldinger og vurderinger til enkeltelever på prøver via videofunksjonen i Teams, uten å være kjent med at videoene samtidig ble lagret i videotjenesten Stream. Problemet var at tilgangen i Stream sto automatisk innstilt på «tilgjengelig for alle i organisasjonen». Hvis man ikke aktivt gikk inn og endret tilgangen til privat, kunne videoen søkes opp og sees av 12.500 andre elever og ansatte i Innlandet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken