Gå til sidens hovedinnhold

Fylkeskommunen gir åtte millioner kroner - Gjøvik kan få nasjonalt sikkerhetssenter

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er et stort behov for økt nettsikkerhet og kompetanse i alle landets kommuner. Gjøvik og Lillehammer skal ta ansvar for resten av landet.

For abonnenter

Informasjonssikkerhet blir stadig viktigere, men ifølge en kartlegging gjort av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er det et stort behov for å styrke kompetanse og beredskapen til kommunene, samt bedre håndtering av IKT-sikkerhetsbrudd.

Samtidig viser analyser at det er svært krevende for hver enkelte kommune å ivareta dette ansvaret alene, pga. av kompetanse- og ressursbehov.

Nå går Gjøvik og Lillehammer kommune i spissen for å starte et interkommunalt selskap med base i regionen, som skal fungere som et kompetansesenter for IKT- og sikkerhetsproblemer for alle kommuner i hele landet.

Magnus Mathisen er rådmann i Gjøvik kommune, og er svært glad for at prosjektet vil fort kunne komme på plass.

– Dette har vi jobbet med det siste året, og nå har vi et veldig konkret prosjekt som ble godt tatt imot av fylkeskommunen. Dette kan bli realitet i løpet av kort tid. Vi håper å være i drift allerede til høsten, sier Mathisen.

Unik posisjon

– Behovet for et slikt senter er stort for kommune-Norge. Rapportene viser at kommuner er dårlig stelt med nettsikkerhet, og mange opplever uønskede hendelser. Vi som kommune ser en stor mulighet for dette senteret i vår region basert på kompetansen vi sitter på, forteller Mathisen.

Gjøvik og Lillehammer står allerede i en veldig sterk posisjon med flere kompetansemiljøer innen informasjonssikkerhet. Det er i dag et sterkt nettverk med samarbeid innad i disse miljøene, særlig mellom NTNU på Gjøvik og Forsvarets avdelinger på Jørstadmoen. Med dette senteret kan det bli etablert enda flere arbeidsplasser innen informasjonssikkerhet, som vil bidra til å styrke Innlandets posisjon.

– Det er ønskelig at senteret plasseres enten ved NTNU på Gjøvik eller ved Cyberforsvaret ved Lillehammer, sier Mathisen.

Forventet underskudd

På vegne av både Gjøvik og Lillehammer kommune ble det sendt en søknad til fylkeskommunen der de ba om et tilskudd på inntil 10,6 millioner. Disse pengene skal være med på å dekke en forventet negativ kontantstrøm de første tre årene.

– Vi ble innvilget åtte millioner fra fylkeskommunen, så nå er det full trøkk mot sommeren. Det er ingen grunn til å tro det ikke går i land. Nå kan vi gå i gang med å ansatte en leder, og så ser vi for oss fem ansatte ved oppstart og flere etter hvert ved vekst og behov.

I søknaden som var sendt til fylkeskommunen står det at det vil koste hver enkelt kommune 35 000kr i året, i tillegg til åtte kroner per innbygger for å bli kunde av senteret.

Det er satt en øvre grense på 185.000 kroner per år for de aller største kommunene. Målet er å få så mange kommuner som mulig, og prisen er lagt så lavt for å sikre at flest mulig kommuner tar seg råd. Gjøvik og Lillehammer kommune har finansiert arbeidet så langt, og det forventes at senteret blir selvfinansiert fra det fjerde året i drift.

Kommentarer til denne saken