Beredskapssjef Endre Hjelseth i Innlandet fylkeskommune sier til OA at de hovedsakelig følger myndighetenes retningslinjer i møte med det nye korona-viruset (COVID-19).

– Vi sender ut opplysning til pasienter i tannhelsetjenesten, og til alle elever i videregående skole. Dette er snakk om generelle smitteforebyggende tiltak, sier han.

Vurderer reiser

I tillegg blir det ifølge beredskapssjefen satt ut hånddesinfeksjonsmiddel lett tilgjengelig i alle fylkeskommunale bygg der det oppholder seg mennesker.

– Vi har også innskrenket utenlandsreiser, og hver enkelt reise vurderes individuelt ut fra nødvendighet. Generelt unngår vi nå reiser i regi av fylkeskommunen til områder der det er fastslått utbredt og varig smitte, sier Hjelseth.

Når det gjelder tannhelsetjenesten, innfører fylkeskommunen rutiner og retningslinjer tilsvarende de som gjelder for helsevesenet ellers.

– Hvis man har vært i områder med vedvarende smitte, og har symptomer på forkjølelse eller influensa, skal man ringe fastlege eller legevakten på telefon 116 117 og ikke oppsøke en tannklinikk, legekontor eller legevakt fysisk, sier Hjelseth, og henviser til Folkehelseinstituttets råd.

Forberedt

Selv om det foreløpig ikke er snakk om noe utbrudd i Innlandet, er fylkeskommunen godt forberedt på dette.

– Vi planlegger for scenarioer med stort antall smittede og høyt sykefravær, men foreløpig er det forebygging som er fokus, sier Hjelseth.

Han sier det blant annet er forberedt tiltak for å kunne akuttbehandle smittede personer ved tannhelsetjenesten, dersom dette skulle bli nødvendig.