– I vårt budsjett har vi i 2021 satt av åtte millioner til tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak. Kommunene søkte om totalt 24,3 millioner kroner til 42 tiltak. Vi skulle gjerne gitt tilskudd til alle tiltakene, men vi måtte gjøre en vurdering ut fra de vilkårene som er satt, sier leder Sjur Strand ved FTU i en pressemelding.

I statuttene for tilskuddsordningen står det at pengene skal brukes til å sikre trafikkmiljø eller -atferd der barn og skoleelever ferdes.

Tiltakene kan være knyttet både til kommunale og fylkeskommunale veier, og det er en intensjon om at midlene kommer flest mulig kommuner til gode.

2,9 millioner til Vestoppland

Disse kommunene i Vestoppland har fått støtte til sine prosjekter:

 • Gjøvik kommune er tildelt 180.000 kroner til å kjøpe hastighetsdisplay til bruk langs skoleveier. Gjøvik har også fått 75.000 kroner til å sikre krysningspunkt i Nerbyvegen.
 • Vestre Toten kommune er tildelt 750.000 kroner til bygging av gang- og sykkelvei mellom Østvoll og Nordsetvegen, utbedring av siktforhold og etablere gatelys ved krysningspunkt langs Østvollvegen og Nordsetvegen.

 • Nord-Aurdal kommune er tildelt 245.000 kroner til etablering av belysning i seks fotgjengeroverganger.

 • Øystre Slidre kommune er tildelt 450.000 kroner til tiltak som skiller ulike trafikantgrupper ved Øystre Slidre ungdomsskole.

 • Vestre Slidre kommune er tildelt 600.000 kroner til å etablere gangfelt langs Vøllavegen fra Ølkenvegen til E16.

 • Gran kommune er tildelt 600.000 kroner til ombygging av eksisterende droppsone ved Jaren skole.

Det er en forutsetning at tiltakene er gjennomført senest i løpet av høsten 2021.

Rendalen får mest

Dette er de øvrige kommunene og tiltakene som får støtte i Innlandet:

 • Alvdal kommune har fått 650.000 til fartsdempende tiltak og veilys ved Sjulhustunet hvor ny skole og flerbrukshall åpnet i 2018.

 • Eidskog kommune er tildelt 56.875 kroner til veilys langs Austmarkvegen og 48.750 kroner til veilys langs skolevei på Matrand.

 • Elverum kommune har fått 87.500 kroner til å sikre krysningspunkt i Uglevegen og 50.000 kroner til å etablere fire bommer på gang- og sykkelveier på Vestad.

 • Gausdal kommune er tildelt 500.000 kroner til etablering av droppsone ved Follebu skole og 200.000 kroner til etablering av droppsone ved Forset barneskole og -barnehage.

 • Kongsvinger kommune er tildelt 125.000 kroner til etablering av fortau i Duevegen ved Vennersberg skole. Kongsvinger er også innvilget er 150.000 kroner til utbedring av snarvei ved Hyttbakkdammen.

 • Lillehammer kommune er tildelt 175.000 kroner til å etablere nytt gangfelt over Røyslivegen ved Røyslimoen skole. Lillehammer har også fått 150.000 kroner til å ruste opp gangfelt over Sigrid Undsetsveg/Gjørtlervegen.

 • Løten kommune er tildelt 475.000 kroner til bygging av gang- og sykkelvei langs deler av Brennerivegen.

 • Nord-Fron kommune er tildelt 625.000 kroner til bygging av gang- og sykkelvei med lys mellom Byrevegen og Brakjevegen.

 • Rendalen kommune er tildelt 900.000 kroner til bygging av gang- og sykkelvei på Bergseth.

 • Sel kommune er tildelt 800.000 kroner til skoleveitiltak i Skansen/Øyavegen.

 • Tolga kommune er tildelt 375.000 kroner til å sette opp gatelys langs fylkesvei 2222 Eidsvegen i Tolga skolekrets og fylkesvei 2260 fra Vingelen sentrum i retning Vetlåssvingen boligfelt.

 • Vågå kommune er tildelt 135.000 kroner til fartsdempende tiltak ved Lalm skule og barnehage.

 • Åsnes kommune er tildelt 250.000 kroner til gatelys langs planlagt gang- og sykkelveg langs Vestre Gjesåsveg.