– Fullstendig trafikkaos på sideveger

Flere meldte om kaotiske tilstander på flere omkjøringsveger som følge av stengt Riksveg 4 mellom Bråstad og Redalen.