Konsernsjef Morten Brandtzæg i Nammo forteller at de ikke klarer å produsere nok for å møte etterspørselen.

– Vi har ikke rammer i dag for krigsproduksjon, sier Brandtzæg til VG.

Til VG sier konsernsjefen at de nå har fulle ordrebøker og en leveringstid på opp mot tre år. Det er derfor han har utfordret en av de største eierne, staten, på å investere 650 millioner kroner i bedriften.

Pengene skal gå til nytt produksjonsutstyr i fabrikken på Raufoss, økt lagringskapasitet for eksplosiver, et fyllingsanlegg for artilleriammunisjon på Raufoss, til oppgradering av fjellanlegget for lagring på Raufoss og til bruk i rakettmotorvirksomheten.

– Regjeringen vil styrke beredskapen og foreslår betydelige økninger til blant annet ammunisjon. Dette vil også komme norsk forsvarsindustri til gode og en solid norsk forsvarsindustri er viktig for beredskapen vår, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding da forslaget til statsbudsjett for 2023 ble lagt frem.

Konsernsjef Brandtzæg sa seg fornøyd med signalene, men han ber om penger til investeringer slik at Nammo skal klare å møte etterspørselen fra markedet. Dette ble spilt inn i arbeidet med statsbudjettet.

Nammo har allerede investert betydelige summer - blant annet i råvarer. De har derfor ikke økonomiske muskler til å bære en investering på 650 millioner kroner nå. Halvparten av Nammo eies av den norske stat.