Vi var mange som jublet da Hurdalsplattformen klart slo fast at nullpluss-alternativet skulle utredes fullt ut. Nå gjelder det å sørge for at plattformen ikke blir bare tomme ord.

Det har vært mange faglige advarsler om utfordringene ved samling av sykehusene i et storsykehus. Rekruttering, bemanning, økonomiske risiko, pasientsikkerhet og sentralisering av velferdstjenester er noen av problemene som har blitt løftet. Dette burde være sentrale områder når vi skal avgjøre vårt felles fremtidige helsetilbud.

Selv i fjor høst, da Helse Sør-Øst anbefalte Mjøssykehus-alternativet, påpekte styret at nullpluss-alternativet må bli grundigere vurdert om det skulle bli valgt av helseministeren. Med andre ord, nullpluss-alternativet er ennå ikke utredet tilstrekkelig, selv om det er lovet i regjeringsplattformen og bekreftet av Vedum. Funksjonsfordeling og optimalisering av sykehusfunksjoner både for somatikk og psykisk helsevern og rusbehandling, spesielt mellom Gjøvik og Lillehammer, er blant punktene som ikke er vurdert. En full utredning av disse områdene vil potensielt kunne avdekke et sykehustilbud som er nært, trygt og fremtidsrettet, med lavere risiko enn Mjøssykehus-alternativet.

Prosessen om en ny sykehusstruktur har pågått i altfor lang tid, og nullpluss-alternativet skulle vært undersøkt for lenge siden. Men det er ikke nok grunn til å ta en beslutning før alle alternativene er undersøkt grundig. Dette kan føre til en kritisk situasjon der regjeringen gir grønt lys for en ny sykehusstruktur som ikke har tilstrekkelig finansiering. Hvis regjeringen gir klarsignal for et storsykehus i Moelv, uten tilstrekkelig finansiering for Sykehuset Innlandet, vil vårt sykehustilbud gå inn i en svært usikker tid, både for pasienter og ansatte.

En full utredning av nullpluss-alternativet er ikke gjennomført, selv om det er lovet i regjeringsplattformen. Nå risikerer vi at regjeringen og Senterpartiet gir tommelen opp for tidenes sykehussentralisering av Innlandet. Det uten å grundig ha vurdert et alternativ som bidrar til bedre rekruttering, reduserer økonomisk risiko, og som sørger for det vi har hørt deg si flere ganger, Trygve: Tjenester nært folk!