(Hadeland) Dette melder Gran kommune på sine nettsider.

Mattilsynet går nå ut med en oppfordring til alle som har fugl om å være enstra oppmerksomme. Det er viktig å være nøye med smittevern, slik situsjonen er nå.

I slutten av august ble det påvist fugleinfluensa på en villfugl i Sjoa i Gudbrandsdalen. Tidligere i sommer ble samme sykdom påvist hos mange ville fugler i Nord-Norge. Høsttrekket er i gang, og ville fugler kan bringe med seg smitte til våre områder.

Dette skal du gjøre hvis du finner en død fugl

Ta kontakt med Mattilsynet dersom den døde fuglen er av følgende type:

 • andefugler (ender, gjess og svaner)
 • havsuler
 • måkefugler
 • vadere
 • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletere (kråkefugler)
 • småfugl (kun ved mange døde fugler på et lite område)

Smitter sjelden mennesker

Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler, og dårlig dyrevelferd mens sykdommen sprer seg mellom fuglene i dyreholdene. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler.

Det er svært sjelden at mennesker og andre dyr enn fugler smittes med fugleinfluensavirus. Smitte kan en sjelden gang likevel skje etter nær, ubeskyttet kontakt med syk fugl. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Det skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider.

Råd for å forebygge smitte

Viruset smitter svært sjelden til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler vi å ta noen forholdsregler:

 • Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte. Hvis du likevel må fjerne døde fugler, les råd på Mattilsynets nettsider
 • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
 • Varsle Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa hos fugler og andre dyr.
 • Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som f.eks. feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de 10 påfølgende dagene.
 • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.

Må passe på

Mattilsynet har informert alle som driver med fjørfe-produksjon og brevduer om funnet. Næringen er oppfordret til å være ekstra påpasselige med smittebeskyttelse, noe de er gode på fra før. I Innlandet er det 213 landbrukseiendommer med fjørfebesetning.

Oppfodringen fra kommunen er å kontakte veterinær eller den lokale kontaktpersonen i Mattilsynet hvis man opplever forhøyet dødelighet, uventet nedgang i produksjon, endret skall-kvalitet på egg eller på andre måter mistenker smittsom sykdom blant fuglene sine.