Frykter nedbemanning om det ikke kommer flere flyktninger. – Tre har allerede mistet jobben

Ordfører Torvild Sveen åpner for å ta imot flere flyktninger enn det som var behovet i mai. Dersom Gjøvik ikke bosetter flere, kan arbeidsplasser gå tapt.