Statens vegvesens trafikkstasjon på Fagernes har i dag 13 ansatte som blant annet jobber med kjøretøy og en vegavdeling. Flere andre regioner på Østlandet er i samme situasjon. Derfor er brevet som omtaler avdelingen i Valdres underskrevet av ordførerne Merete Myhre Moen på Tynset, Dag Erik Pryhn i Sel, Heidi Granli i Gol og Inger Torun Klosbøle i Nord-Aurdal.

De peker på at Statens vegvesen representerer viktige kompetansearbeidplasser i distriktene. De påpeker også at omorganiseringen av Statens vegvesen blir beskrevet som en desentraliseringsreform. Følgelig forventer de at den digitaliseringen av tjenester som også Statens vegvesens tjenester går gjennom må være en del av denne desentraliseringen.

– Derfor er det viktig at Statens vegvesen svarer opp forventningen om at dette er en desentraliseringsreform, skriver ordførerne i brevet. Vi kan ikke akseptere at Statens vegvesen løser utfordringene de har fått ved å sentralisere arbeidsplasser. Vi forventer at digitaliseringen blir brukt som en mulighet til å desentralise, heter det i brevet.

De påpeker at dagens trafikkstasjoner nettopp kan være stedet der de digitaliserte tjenestene skal driftes.