Frustrerte bussjåfører: – Svenske 75-åringer kan kjøre buss i Norge, men ikke vi

Bussjåførene Helge Røyne og Arne Amundsen vil gjerne fortsette i yrket etter fylte 75 år, men et særnorsk regelverk hindrer dette.