Det har vært noen spesielle år for jordbruket. Sesongen 2017 regnet nesten bort, 2018 ga tørkesommer, og i 2020 måtte rutinerte sesongarbeidere holde seg hjemme i sine respektive lavkostland på grunn av pandemien. Tilsvarende usikkerhet ligger fortsatt som en svart sky over årets produksjon. Samtidig er det en opplevelse av økende krav til omstilling og investering, pressede priser og en laber lønnsutvikling for den jevne bonde. Utviklingen har også i landbruket lenge gått i retning av større og sterkere enheter, mens nesten hvert fjerde gårdsbruk er gått ut av aktiv drift siden 1969.

Frustrasjonen er for mange i ferd med å overstige motivasjonen. Lederen i Norges Bondelag forteller om flere og flere som ikke vil anbefale barna å ta over bruket.

Samtidig som flere og flere også snakker pent om betydningen av norsk matproduksjon både i beredskapssammenheng og i globalt perspektiv. Festtalene står ikke i forhold til opplevd anseelse – og lønn.

Foran tirsdagens overrekkelse av krav til jordbruksforhandlingene, er stemningen amper på grasrota, hvor aksjonen #bondeopprør21 har samlet mer enn 20.000 underskrifter som makt bak kravet om at bøndene får en større del av lønnsomheten i norsk matproduksjon. Og det er et større spørsmål enn hva som kan løses i et enkelt jordbruksoppgjør. For det er ikke de norske bøndene som henter ut en tidvis påfallende differanse i prisvekst på mat og den generelle konsumprisindeksen.

I fjor ble resultatet i de forenklede jordbruksforhandlingene beregnet til å koste hver enkelt forbruker nesten 50 kroner fordelt over et helt år. I år er kravene vesentlig høyere; en inntektsvekst på 48.700 kroner per årsverk. Det er friskt i et år fortsatt preget av pandemi og permitteringer. På den annen side er det et akkumulert krav etter årevis med opplevelse av ikke å bli verdsatt.

Dette handler selvsagt ikke bare om rene penger, men det er nå en gang lønna også bønder lever av. Spørsmålet er hvordan klare å skru systemet slik at det blir mer penger igjen til denne lønna fra selve verdikjeden.

Men svaret lar vente på seg.