Hans Andreas Limi viser i OA 27. juni frem Frps uansvarlige pengebruk. Limi kan med fordel lese Robert Bangs leserbrev i OA 29. juni, som beskriver hvordan ensidig kutt i avgifter for drivstoff nå kan øke kjøpekrafta og prisene. Det betyr at pumpeprisen ikke ville bli 7-8 kroner billigere med Frps forslag, slik Limi mener. Med forslagene Frp fronter, kunne man i stedet risikere både å få høyere rente å betale på lånet i banken, ytterligere prisstigning på andre varer og fortsatt dyr bensin og diesel.

For faktum er at i en tid med knapphet på råvarer og arbeidskraft, kan ikke vi betale oss ut av alt. Økt pengebruk vil kunne føre til ytterligere renteøkninger utover det som alt er varsla av Norges Bank – en styringsrente på 3 prosent i løpet av 2023. Strøm og rente er de største utgiftspostene til husholdningene. Regjeringen målretter derfor politikken inn mot strømstøtta og trygg økonomisk styring. Vanlige folk har mye gjeld, og det bør Frp ta innover seg.

Vi er inne i en dyrtid med krig i Europa. Regjeringens tiltak for å bedre beredskapen og styrke forsvarsevnen er derfor riktig. Senterpartiet har sikra strømstøtte til husholdninger og landbruket, trygget norsk matproduksjon mens verdensmarkedet er urolig, sendt finansiell og materiell støtte til Ukraina, og mer.

Dagens drivstoffpriser er for høye. De hadde også vært betydelig høyere om Høyre hadde regjert med Frp som støtteparti. For Høyre ønsker ikke å senke avgiftene på drivstoff slik Senterpartiet vil, men å øke dem. Høyre har et langsiktig mål om å tredoble CO-avgiften, uten å komme med avbøtende tiltak som å redusere veibruksavgifta – slik Senterpartiet jobber for. I sitt siste statsbudsjett gikk Høyre inn for 30 øre høyere drivstoffavgifter enn regjeringa. Med et slikt utgangspunkt bør ikke Frp være høye og mørke, men innse at de roper i skogen uten å få svar.