Undertegnede får i OA kritikk av stortingsrepresentant Marit K. Strand fra Senterpartiet fordi FrP gikk ut av regjering. Fremskrittspartiet kunne ikke akseptere å sitte i en regjering som henter IS-terrorister til Norge, uavhengig av om terroristene er menn eller kvinner. For FrP er det totalt uakseptabelt at Norge bruker ressurser på å aktivt hente tilbake personer som har reist for å slutte seg til en såkalt «Islamsk Stat» som i brutalitet bare kan sammenliknes med grusomheter vi ellers ikke har sett siden 2. Verdenskrig.

Jeg registrerer at resten av Stortinget ikke deler FrPs syn i denne saken, og at Sp tilsynelatende mener at det er uproblematisk å sitte i en regjering som henter IS-terrorister til Norge. Det er trist at Senterpartiet ser ut til å velge seg FrP som hovedfiende i denne valgkampen, da jeg tror at vi ellers kunne blitt enige om mye god politikk på mange områder.

På noen punkter står nok dessverre fortsatt FrP alene. Sp opprettholder et standpunkt for en liberal innvandringspolitikk, og mange velgere vil nok bli overasket over at Sp nærmer seg MDG i klimapolitikken.

I sitt nye program skriver Sp at «alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler.» Et forslag om å begrense dette til 3/4 av nye biler ble stemt ned på Sps landsmøte, noe som underbygger at SP faktisk ønsker et forbud mot diesel- og bensinbiler innen 4 år. Dette er et ekstremt forslag, som vil få store konsekvenser for Innlandet.

Sp går også inn for nye forbud mot Oljeutvinning i Nord, vil ha to nye milliardanlegg for Co2-rensing og vil bruke strøm tilsvarende forbruket til 750.000 husstander for å drive oljeplattformer med strøm fremfor selvprodusert gass. Dette vil medføre enorme kostnader for innbyggerne og staten Norge, penger som kunne blitt brukt på å styrke veier, skole eller sykehus i Innlandet.

Det er trist at FrP nå står alene om å ikke kjøpe alle premissene til MDG i klimapolitikken.