Frivillige hender gir økt frihet

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerFrihet og frivillighet henger sammen. For noen barn i Norge er fritidsaktivitet et hvileskjær fra kompliserte forhold på hjemmebane. For noen er tiden man bruker på aktiviteter etter skolen den eneste muligheten man har til å få venner. I 4H, på Taekwondo, på fotballbanen, i ungdomsklubben eller på kulturskolen møter man likesinnede. Her får barn og unge være fri og mestre. For mange er dette et sårt tiltrengt pusterom.

For mange andre representerer frivilligheten noe positivt som innebærer mestringsfølelse, vennskap, spenning, krav og utvikling. I Norge står frivilligheten sterkt. Over 240 millioner timer med frivillig arbeid blir utført i Norge hvert år. Det innebærer 143.000 årsverk. Sammenligner man det med de 213.000 årsverkene i industrien, forstår vi litt av det enorme omfanget frivilligheten har i Norge.

Partilederen i Venstre og kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande, har et brennende engasjement for frivilligheten og presenterte rett før jul en flott frivillighetsmelding. Vi er glade for at frivilligheten i Norge endelig fikk den ministeren den fortjener. Venstre ønsker å legge best mulig til rette for at frivilligheten kan virke i all sin prakt og inkludere så mange som mulig.

Med så mye frivillighet og høy deltakelse som vi har i Norge støter man på flere utfordringer knyttet til lokaler, administrasjon og kostnader. Samtidig som Venstre ønsker bred deltakelse i frivillige organisasjoner og en sterk og uavhengig sektor, mener vi at det må komme forenklinger og en mer samordnet frivillighetspolitikk. Det legger frivillighetsmeldingen opp til. Her oppfordres kommunene til et aktivt blikk på frivilligheten lokalt.

Venstre har også fått gjennomslag for «Fritidskortet» som skal dekke deltakeravgift for barn og unge (6-18 år) på en fritidsaktivitet, slik at alle får anledning til å være med. Et annet viktig tilbud for å motvirke utenforskap og senke terskelen til å være aktiv, er utlånssentraler.

Det er mye frivillighet i Gjøvik og for Venstre er det et mål at alle kommuner skal ha sin egen frivillighetserklæring eller melding. Her bør frivillig arbeid kartlegges og ikke minst må man lytte til behovene. Optimaliseres kommunale bygg med tanke på å slippe frivilligheten til? Vet alle gryende popstjerner i kommunen at de eventuelt kan låne lokaler til å øve i? Tilbyr kommunen råd og veiledning om man som frivillig aktør ønsker å bringe noe nytt og spennende inn i lokalsamfunnet? I det hele tatt; hva er status på kommunens arbeid med frivilligheten?

Venstre vil alltid prioritere frivilligheten høyt. Vi som parti har en iboende nysgjerrighet og stort hjerte for det frihetsprosjektet frivilligheten faktisk er. Derfor vil vi ta til orde for at kommunen igjen skal se på aktivitetene lokalt og vi vil etter valget ta initiativ til en helhetlig gjennomgang av frivilligheten i kommunen og kartlegge behovene. Målet må være en frivillighetspolitikk skreddersydd etter lokale forhold, kompetanse og engasjement.

Ved inngangen til sommerferien benytter vi anledning til å takke alle som har stått på så langt i år og ikke minst de som skal bruke sommerferien sin til frivillig innsats til glede for mange barn i Gjøvik, men også ellers i landet. Takk for deres avgjørende bidrag for å få til god nok oppvekst for flest mulig barn og unge.

Og – riktig god sommer!

Christin Guldahl Madsen, leder Gjøvik Venstre

Abid Raja, trebarnsfar og visepresident på Stortinget

Artikkeltags