Vestre Toten kommune har nå to biler til transport av eldre. Snart får de sin bil nummer tre. To av disse kjøretøyene er delvis finansiert av blant annet forskjellige minnefond og frie gavemidler, (dette er gavemidler gitt av pårørende av beboere til kommunens helseforetak).

Hovedoppgavene for disse kjøretøyene er transport til og fra Dagsenteret og andre oppdrag. Tidligere ble frivillige sjåfører brukt til denne transporten. Dette har drosjenæringen satt seg i mot. Resultatet er at Raufoss Taxi nå har overtatt denne kjøringen. Kommunens biler er tatt ut av denne virksomheten.

Gimles Venner synes dette er meget uheldig. Dette går dessverre ut over brukerne. For tiden pågår forhandlinger mellom kommunen og Raufoss Taxi.

Vi håper på en snarlig og god løsning. Det kunne vært nyttig å høre hva Omsorgstjenesten og Frivillighetssentralen mener om dette.

Som frivillige i omsorgstjenesten arbeider vi for at livskvaliteten for de eldre skal bli best mulig. Slagordet «Leve hele livet» må bli mer enn bare ord.

Til slutt har vi lyst til å trekke fram Østre Toten kommune som et godt eksempel på frivillighet i praksis. Der er de så heldige at mange ildsjeler gjør en enestående innsats i omsorgstjenesten. Blant annet vil vi nevne, Frank Skinstad, Anne Beate Bakken og Kari Olsen.

En uttalelse fra Sykehjemmet på Østre Toten vil vi avslutte med: Østre Toten Handicaptransports virksomhet er den beste medisin vi kan gi våre brukere.