Gå til sidens hovedinnhold

Fritt skolevalg – men ikke for alle

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kunnskapsminister Guri Melby har signalisert at regjeringen vil pålegge fylkene fritt skolevalg fra og med høsten 2022. Dette til tross for massive protester i høringsrunden fra NHO, LO, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk lektorlag, Skolelederforbundet, flere fylker deriblant Innlandet med flere.

På overordnet nivå bør fylkene få bestemme inntaksform selv, gitt ulik geografi og ulike utfordringer, og ikke bli pålagt fritt skolevalg som i denne sammenheng.

«Fritt skolevalg», hvor enn fritt og fornuftig det høres ut som, er imidlertid ikke «fritt skolevalg» for alle. Fritt skolevalg vil lett skape A- og B-skoler og elever med dårligere konkurransegrunnlag vil fort bli fortrengt fra sin nærmeste skole og dermed kanskje måtte busse langt eller måtte bo på hybel. For mange 16-18-åringer kan hybeltilværelse være en risikofaktor når det gjelder å fullføre videregående utdanning.

I større byer som Oslo ser en sterk etnisk og sosioøkonomisk segregering blant skolene som følge av fritt skolevalg. Fritt skolevalg kan dermed fort motvirke et mer inkluderende samfunn. Slike utviklingstrekk harmonerer dårlig med tverrsektorielle læreplanmål i Fagfornyelsen om blant annet bærekraftig utvikling og medborgerskap.

Nærskoleprinsippet gir flest mulig elever forutsigbarhet om at de kan få gå på den skolen de har i sin nærhet, utfra definerte kriterier, og dette inntaksprinsippet skaper mer forutsigbarhet for skolestruktur og tilbudsstruktur, særlig med hensyn til dimensjonering av yrkesfag som tilbys utfra kompetansebehov i lokalt arbeidsliv. Med elevtallsnedgang i Innlandet i årene framover, vil åpning for fritt skolevalg ytterligere kunne svekke eksistensgrunnlag og tilbudsstruktur for flere av våre videregående skoler, noe som igjen kan gi mer bussing eller hybeltilværelse for en del elever.

Behov for fritt å kunne velge skole på grunn av mobbing eller andre omstendigheter, er ofte trukket fram som begrunnelse for fritt skolevalg. Men inntak etter nærskoleprinsippet kan ha dispensasjonsmuligheter som fanger opp nettopp slike behov. I Innlandet kan det ifølge inntaksforskrift gis dispensasjon på grunnlag av pedagogiske, medisinske eller sosiale forhold. Det kan også dispenseres utfra behov for spesielle faglige fordypninger innen idrettsfag eller realfag.

Om fritt skolevalg blir obligatorisk høsten 2022, gjenstår likevel å se. Hvis det blir regjeringsskifte, så blir planene om fritt skolevalg temmelig sikkert skrotet!

Kommentarer til denne saken