Fremskrittspartiet er redd for at regjeringens avvikling av fritt behandlingsvalg vil gi pasientene et fattigere, dyrere og dårligere helsevesen.

Det viktigste er at folk får den behandlingen de trenger, når de trenger den. De bryr seg selvsagt ikke om sykehuset er privat eller offentlig, så lenge behandlingen er god. Folk vil slippe å stå i endeløse køer og vil slippe å måtte betale selv.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialhelsetjenesteloven (Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg)

FrP/H reduserte helsekøene betydelig da vi satt i regjering. Det skal vi være stolte av. Nå står over 240.000 mennesker i kø. Vi må ikke glemme at bak dette tallet står det 240.000 enkeltmennesker som i større eller mindre grad har fått livet sitt satt på vent. Og mange av dem lider. Samtidig som mange av disse har fått satt livene sine på vent, vet vi at private sykehus har mye ledig kapasitet, og både kan og vil hjelpe. Det burde vært en selvfølge at vi benyttet oss av disse for å redusere køene

Fritt behandlingsvalg handler også om ansvarliggjøring. Når en privat aktør ikke gjør jobben sin, kan vi ansvarliggjøre dem og fjerne dem fra ordningene. Det er vanskeligere med de offentlige.

For vi trenger private helseinnovatører. De som ikke bare gir oss et mangfold av tilbud, men også hjelper til med å avlaste det offentlige helsevesenet. Det tjener alle på. Både pasientene som må stå mindre i kø og får bedre pleie, men også de ansatte på de offentlige sykehusene som ikke må jobbe seg sjuke. Samtidig tjener fellesskapet på det i sparte utgifter.

Etter valget i 2025 må vi innføre fritt behandlingsvalg for alle pasientgrupper. Frihet for pasientene er en kamp Fremskrittspartiet aldri kommer til å gi seg på.