I mer enn hver tiende kommune er det flere hytter enn boliger, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). På hyttetoppen ligger Ringsaker kommune i Hedmark.

Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk over bygningsmasse og boliger i Norge viser at det i 45 kommuner er flere hytter enn helårsboliger. Tallene er basert på hyttetallene for 2017, som så er sammenlignet med boligtall for fjoråret.

Øverst på toppen i antall hytter troner Ringsaker kommune i Hedmark, med et «hytteoverskudd» på nesten 7.000. Nord-Aurdal er den kommunen i Vestoppland med flest fritidsboliger. Kommunen havner på sjetteplass på landsbasis med 4.438 hytter.

 

Dersom man måler i hytter per bosatt, så er det 27 kommuner som har flere hytter enn fastboende. Kun innlandskommuner i Sør-Norge er å finne på topp ti. I løpet av de siste 17 årene er det gitt igangsettingstillatelser til flere fritidsbygninger enn helårsboliger i 124 kommuner, opplyser SSB.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea sier at han har inntrykk av at prisen på fritidsboliger har økt mindre enn boligprisene, ifølge Minerva.

– Hvis vi ser på de siste årene, ble det særlig igangsatt bygging av mange hytter i 2015 og 2016, så jeg vil tro det er en refleks av velstandsutviklingen, sier Bruce. Han sier at basert på bygging og prisutvikling ser han ingen tendenser til en hytteboble.

 

Tar man utgangspunkt i tettheten av hytter per kvadratkilometer, er det kommunene langs Oslofjorden som dominerer på lista. Ni av ti kommuner på topplista ligger ved Oslofjorden, alle med mer enn 12 hytter per kvadratkilometer.

(©NTB)

Les også

Boligmarkedet koker – sjekk hvem som har kjøpt og solgt i det siste