Frikjent for bruk av narkotika – politiet glemte å ta urinprøve

Tiltalte ble frikjent for bruk av narkotika, men ble idømt en bot for ikke å ha rettet seg etter politiets pålegg.