Gå til sidens hovedinnhold

Frihet og trygghet for alle

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Frihet og Trygghet er to kristne grunnpilarer i det norske samfunn. Disse verdiene har preget vårt lands utvikling, og hviler som fundamentet i vår Grunnlov. Dette er ikke naturlover, og kan ikke tas for gitt. Frihet og trygghet er verdier vi må kjempe for i hver eneste generasjon.

Partiet De Kristne er det eneste partiet i Norge som holder fokuset på trygghet og frihet for alle. Trygghet for barn fra unnfangelsen, og igjennom hele oppveksten. Det er ikke bare en rettighet vi vil gi foreldrene, men er også en plikt de har ovenfor sine barn.

Individets frihet og ansvar for sitt eget liv, og sin nestes ve og vel. Tryggheten alle skal kjenne på når de vil utøve sin tro i Norge. Friheten alle familier skal vite at de har, til å forme sine liv som de selv ønsker. Vi skal også sørge for tryggheten i hverdagen gjennom et omfattende fokus på politiets rolle. Innbyggerne har gitt fra seg muligheten til å bruke tvang for å beskytte seg selv og sine, mot at politiet sørger for dette for dem. Da må også politiet har de ressurser, kunnskaper og evner som trengs for å gjøre den jobben skikkelig.

Vårt samfunn og dagens generasjon må å slåss for de grunnleggende verdiene frihet og trygghet, og Partiet De Kristne er garantisten for denne kampen.

Kommentarer til denne saken