Gå til sidens hovedinnhold

Fremtidens sykehus vedtas av politikere

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fagforbundet Hedmark og Fagforbundet Oppland er bekymret for den manglende helheten i sykehuspolitikken, og de utfordrende økonomiske betingelsene for driften av sykehusene. Helsetjenester er en av grunnpilarene i den norske velferdsstaten. Ansvaret og beslutningene for hvordan og hvor sykehus skal drives må ligge hos folkevalgte. Finansieringen av store investeringene innen helse må løftes til stortinget, og ikke gjemmes vekk i styrerom. Vi vil at stortinget slutter med ansvarsfraskrivelsen og sørger for en bærekraftig finansiering av sykehusene.

Hovedtanken bak foretaksmodellen var en mer profesjonell drift, helhetlig strategi, bedre og større investeringer og fravær av lokaliserings debatter. Mye har blitt bedre, men mye har også gått galt. Hvor profesjonelt er et styre som ser bort fra sikkerhet og velger å flagge ut pasientjournaler? Er sykehusene bra nok finansiert? Kan man operere flere med mindre leger, sykepleiere og senger? Helsetjenesten slik vi ser dem i dag, vil se helt annerledes ut om 5-10 år. Vi har nå roboter som opererer. Liggetiden har endret seg fra 3 uker for 20 år siden, til 1 døgn i dag, for samme sykdom. Dette krever helt andre bygg, investeringer i ny teknologi og ikke minst kompetanseheving i alle yrkesgrupper.

Kan helseministeren garantere lik behandling uavhengig av bosted, kjønn, alder eller kulturell preferanse? Er det greit at du i Finnmark bruker tre dager til å komme deg til sykehuset fordi forskriftene til pasientreiser sier du skal ta kollektiv transport selv om kollektivtransport knapt finnes utenfor Oslo.

Fagforbundet Hedmark og Fagforbundet Oppland ber om at dagens foretaksmodell evalueres og at man utreder alternative måter å organisere sykehusene på. Vi må endre dagens helseforetakslovgivning, og på denne måten sikre drift etter prinsippet om reell folkevalgt kontroll, kontantregnskap og forvaltning basert på faglige vurderinger. Både Skottland og New Zealand har gått bort fra foretaksmodell og tatt styringen tilbake med helseregioner

Kommentarer til denne saken