De katolske troende i Gjøvik hører i dag til Mariakirken på Lillehammer. Nå får de 1200–1300 medlemmene et eget sted å gå til i Gjøvik.

For 10–12 år siden begynte Pål Bratbak å feire messe på Gjøvik en gang i måneden. Menigheten har siden den gang leid et kirkerom av Den norske kirke, og har mest hørt til Engehaugen og Hunn kirke. Nå feires det messe hver søndag, og det er aktivitet utenom messefeiringen.

– Vi har hatt et ønske om et eget lokale på Gjøvik en stund, sier sokneprest Reidar Voith som legger til at det har blitt et stabilt miljø på cirka 100 personer hver messe.

«Tomten har også en god beliggenhet, midt i sentrum av Gjøvik. Den katolske kirke er som man kan si, en bykirke. Det er viktig at vi er til stede der folk her, slik at alle enkelt kan nå oss», skriver den katolske kirke på sine nettsider.

60–70 barn og unge

Den katolske kirke er stadig voksende i Norge. På slutten av 80-tallet var det cirka 90 medlemmer som sognet til menigheten på Lillehammer. I dag er de cirka 2600 medlemmer, og mellom 1200–1300 av dem holder til i Gjøvik.

– Det er også mange unge som er aktive. Vi teller nå rundt 60–70 i katekese bare i Gjøvik, og i tillegg hadde vi 11 konfirmanter, sier Voith.

Storsalen i første etasje på bygget i Bassengveien skal innredes til et katolsk kapell. Ellers skal huset i stor grad stå som det er.

– Vi skal gjøre noe oppussing ved blant annet å male, og på sikt er det planer om større prosjekter, men akkurat nå skal huset stå som det gjør.

Overtakelsen av bygget er satt til 1. september, men det er ennå uvisst når den første messen i Bassengveien finner sted. I mellomtiden blir det holdt messer i Engehaugen og Hunn kirke til kapellet blir ferdig.