Frelsesarmeen deler ut mat til permitterte :– Folk er opprådd og bekymret

Mange fortvilte koronapermitterte har ikke fått utbetalinger fra NAV enda. Nå henvender noen seg til Frelsesarmeen for å få mat.