Fravær av et nei er fortsatt ikke å regne som samtykke

Av