– For å beskytte sårbare pasienter og andre forbrukere ber nå Mattilsynet om at ingen bruker Oasis-produkter inntil videre. Dette gjelder uavhengig av produksjonsdato og lotnr, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Utbruddene av bakterien Pseudomonas aeruginosa stammer fra flere produkter fra Vernacare merket «Oasis», skriver Dagens Medisin. Ifølge Mattilsynet har ikke produsenten og importøren god nok oversikt over hvilke produkter som potensielt kan være kontaminert, altså smittebærende.

– Det er ganske inngripende å be alle om å slutte å bruke disse produktene av et føre-var prinsipp, men vi mener det er viktig å gjøre det for å beskytte liv og helse, sier seniorinspektør Birgitte Lyrån i Mattilsynet til Dagens Medisin.

I mars ble engangskluter fra Vernacare trukket fra markedet etter at bakterien ble funnet i flere slike produkter. Bakterien er vanlig forekommende og trives ofte i sykehusmiljø. Den forårsaker sjelden sykdom hos friske, men kan gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Tre koronapasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø døde i november etter å ha blitt smittet av bakterien. Bakterien har spredd seg til alle de fire helseregionene og over 30 sykehus.

(©NTB)