Fraråder bading på slike plasser i Mjøsa – alger kan ha giftige bakterier

Kraftig algeoppblomstring flere steder i Mjøsa gjør at NIVA advarer mot bading der algene er.