OPA Arne Næss " /> OPA Arne Næss " /> Gå til sidens hovedinnhold

Framtidstro for Gjøvik

Artikkelen er over 6 år gammel

Gjøvik har så mange muligheter. Det skjer mye løfterikt i kommunen for tida som flere bør se og snakke om med stolthet. Vi er ikke så flinke til det.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som ordfører er jeg kanskje i forhold til Gjøvik litt som Myrsnipa i forhold til ungene sine, nemlig at jeg lettest ser det fordelaktige og positive ved det jeg har omsorgen for – kommunens ve og vel, byens og lokalsamfunnets videre utvikling med den kulturen og de innbyggerne vi har. La gå, men jeg tror vi er veldig mange Gjøvikpatrioter som har gode grunner til å være det. Nå ved inngangen til 2015 har vi sterkere grunner enn noen gang.

Det er langt mer å gledes enn å gremmes over. Jo da, kommuneøkonomien er utfordrende og har sine alvorlige sider som i hvert fall ikke ordføreren glemmer, men jeg ønsker virkelig å dreie oppmerksomheten mot den utviklingsfarten og optimismen jeg synes dominerer.

Ta befolkningsveksten Gjøvik nå opplever. Beregningene viser at den for 2014 er godt større enn landsgjennomsnittlig vekst og større enn alle sammenliknbare bykommuner i innlandet. Det må jo bety at det er attraktivt å bo i kommunen. Befolkningsvekst er viktig også fordi det styrker den kommunale økonomien slik inntektssystemet er utformet.

Den aller siste tidas hendelser med aksept for Gjøvik som universitetsby i kompaniskap med NTNU og anerkjennelsen for Innlandets Vitensenter med sterk sponsorstøtte fra Statoil og Eidsiva styrker ytterligere kompetanseutviklingen for Innlandet generelt og Gjøvik spesielt.

I tillegg synes jeg deler av vårt lokale næringsliv er mer aktive og optimistiske enn på lenge. Det er for tida mange og ulike initiativ for spennende utviklingsprosjekter på ulike steder i byen.

Det var også mange høydepunkter i 2014 som videreføres inn i 2015. Vi husker alle byfesten der vi kunne feire byens ansiktsløftning, med ny skysstasjon og ny miljøgate og skatepark. Vi kunne også konstatere at uteområdet ned mot Hunnselva ved kulturhuset ble svært staselig.
Med dette kan vi være enda stoltere av Gjøvik som by. Vi har fått enda mer å vise verden. Det er offensive planer for mer.

Vi deltar i et stort byregionprosjekt. Det skal lages en gatebruksplan for Gjøvik by. Det arbeides videre med sykkelbysatsingen. Ikke minst arbeides det aktivt med utvikling av en helt ny atkomst til byen fra Rv. 4 ved Hunton. Dette vil forløse utbyggingen av Farverikvartalet, og vi håper også at vi som del av en totalløsning skal få flyttet flishoggervirksomheten fra Huntonstranda og dermed få utviklet den til en ny bydel.

2014 var et svært spennende år på mange andre måter også. Vi har igangsatt et nytt fjernvarmeanlegg – et stort løft for luftkvaliteten i hele byen. Vi er i gang med bygging av ny eliteseriehall for håndball på Kallerud, har åpnet nytt nærmiljøanlegg i Snertingdal og vedtatt viktige kommunedelplaner for samferdselsløsninger i Biri-området, blant annet med ny Mjøsbru-løsning. For Biri har vi også vedtatt bygging av ny flerbrukshall. Vi har vedtatt bygging av nytt omsorgssenter i Nordbyen.

Gjøvik står virkelig i forandringens tegn. Til det positive. Mange planer og prosesser peker framover. Vi vedtok i desember forsterket framtidig ressursbruk på nærings- og samfunnsutviklingsarbeid. Det er generelt svært viktig at vi utvikler og beholder kompetansearbeidsplasser.

Vi har styrket forbindelsen mellom næringslivet, kommunen og vårt fremragende utdannings- og forskningsmiljø ved høyskolen på flere måter. Det arbeides i det såkalte studiebyprosjektet sammen med mange samarbeidsparter.

Det er gledelig å konstatere at det er grunnlag for mye optimisme ved starten på 2015. Det er virkelig grunnlag for framtidstro for Gjøvik.

Bjørn Iddberg
Ordfører i Gjøvik

Kommentarer til denne saken