Mjøssykehusets fremtid står nok en gang på spill. Hovedårsaken er uenighet om plasseringen av sykehuset, ikke hva som er det beste for pasientene. Nå må politikere sette pasientene i sentrum og sørge for at Mjøssykehuset blir en realitet i 2030.

Hvert år får 3000 kvinner og menn i Innlandet beskjed om at de har kreft. Tallet er økende, og vi vet at det vil fortsette å øke fordi vi blir flere eldre i fylket vårt i årene som kommer. Den gode nyheten er at flere også vil overleve, takket være forskning.

Fremtidens kreftbehandling blir mer spesialisert og kompleks, og utviklingen skjer raskt. Skal vi henge med, trenger vi å styrke oss på flere områder. Kreftforeningen støtter fullt ut å nødvendig å samle kirurgi, stråleenheten og en poliklinikk hvor det gis cellegift under samme tak i et Mjøssykehus. Lokalmedisinske sentre må rustes opp og utvikles slik at de kan sørge for gode behandlings- og mestringstilbud lokalt. Fagmiljøene selv peker på flere utfordringer med dagens struktur, som skjøre fagmiljøer, problemer med rekruttering, økonomi og logistikk, og de støtter samlingen.

Ifølge Helsebarometeret 2018 svarer 60 prosent at kvaliteten på behandlingen betyr mer enn geografisk beliggenhet ved valg av sykehus. Det er ingen tvil om at kreftpasienter ønsker å samle kreftbehandlingen i et Mjøssykehus. Med dagens sykehusstruktur må alvorlig kreftsyke pasienter reise Mjøsa rundt for å få nødvendig og livsviktig behandling.

Et godt eksempel er «Marie» som har brystkreft. Hun starter sin behandling ved brystdiagnostisk senter på Lillehammer, hvor hun får stilt sin diagnose. Den kirurgiske behandlingen får hun på Hamar. Deretter får hun medisinsk behandling på nærmeste lokalsykehus eller et lokalmedisinsk senter. Ved behov for strålebehandling skjer dette på Gjøvik. Marie må altså innom minst tre sykehus for å få behandling. Behandlingen går over flere måneder, og det går mye tid til reise. Belastingen blir ikke mindre når Marie og hennes pårørende må møte nye leger og sykepleiere på hvert sted.

Hvor Mjøssykehuset skal ligge har ikke Kreftforeningens sterke meninger om, men for kommende kreftpasienter haster det med å finne en løsning. Vi kan ikke vente i måneder og år på lange utredningsløp om geografisk plassering. Nå ber vi politikerne om å holde på kongstanken: Et storsykehus i Innlandet som fremmer helse, gir trygghet og god samhandling. Et sykehus som gir et robust fagmiljø. Et miljø som fremmer innovasjon og forskning.

Kreft tar ikke pause. Vi ber om kloke og raske valg og at politikerne tenker på det beste for pasienter, pårørende, sine barn og barnebarn. Alle fortjener den beste behandlingen.