Gå til sidens hovedinnhold

Vil at både Lillehammer og Gjøvik sykehus skal bestå

Artikkelen er over 4 år gammel

Opplands Venstre har årsmøte i helgen, og har nettopp kommet fram til en uttalelse om framtidens sykehus. Den tar avstand fra en sentralisering av sykehustjenestene i Innlandet, og står fast på ønsket om allsidige akuttsykehus i både Lillehammer og Gjøvik i framtida.

«Ingen sykehus skal legges ned», heter det i resolusjonen.

Her er begrunnelsen:

«Dagens 48 kommuner er ikke tilpasset en storstilt sentralisering og spesialisering i ett, stort sykehus. Vi mener at sykehusene på Lillehammer og Gjøvik mest av alt trenger forutsigbarhet om funksjoner, økonomi og investeringer.»

Nærhet

Oppland Venstre mener pasienten alltid skal være i sentrum, og at det altså tilsier at sykehusene ikke skal samle seg.

«Vi vet at det vil bli 73 prosent flere mennesker over 70 år innen 2040. Den lokale helse- og omsorgstjenesten, lokalmedisinske sentre og lokalsykehusene må ha kompetanse på de vanligste diagnosene. Nærhet er en vesentlig kvalitet for pasienter, pårørende og personale. Oppland Venstre legger likevel til grunn at innbyggerne våre er villige til å reise når de har behov for behandling som krever spesialkompetanse.»

Men vil gjerne ha luftambulanse ved Mjøsbrua

Innlandsfylkene har landets dårligste dekning når det gjelder luftambulanse. Oppland Venstre vil legge trykk på Stortinget for at vedtaket om etablering av luftambulansebase ved Mjøsbrua blir fulgt opp.

... og et nytt lokalmedisinsk senter
Oppland Venstre mener lokalmedisinske sentre avlaster sykehusene, og gir pasientene nære helsetjenester. Venstre på Stortinget har fått flertall for et nasjonalt pilotprosjekt innen akuttmedisin ved Valdres lokalmedisinske senter med bevilgninger på 3 millioner kroner så langt. Oppland Venstre mener også at det er naturlig å etablere et lokalmedisinsk senter på Hadeland.

Legevaktsordningen i fylket må styrkes. Det er behov for å utvide tilbudet med psykolog og ambulerende virksomhet som legevaktsbil.

Færre ledernivåer

Venstre vil ha en ny organisering av spesialisthelsetjenesten. Vi vil samle de regionale
helseforetakene i ett nasjonalt foretak, ved å styrke autonomien i sykehusene og legge til rette for at flere sykehus organiseres som selvstendige enheter, med stedlig ledelse og færre ledelsesnivåer.

Kommentarer til denne saken