Gå til sidens hovedinnhold

Vedtok mjøssykehus med tåre i øyekroken: – Jeg er lettet

Full støtte til Mjøssykehus

Artikkelen er over 3 år gammel

BRUMUNDDAL: Så er det avgjort. Sykehuset Innlandet vil bygge Mjøssykehuset. Enstemmigheten hadde sin virkning på en lettrørt styreleder.

Anne Enger ble tydelig beveget etter at sju lange innlegg fra sine kollegaer i Sykehuset Innlandets styre. Innlegg som alle pekte i samme retning, i en av de mest avgjørende sakene i Sykehuset Innlandets historie.

Hun forklarte sin bevegede tilstand med sin viten om hvor hardt mange har jobbet med denne saken som har pågått siden i 2009, etter at en liknende struktursak verserte, og havarete, tidlig på 2000-tallet.

- Jeg er lettet, for å være ærlig. Det er alltid en spenning før en så stor sak, sier Anne Enger, som har vært styreleder i Sykehuset Innlandet i ett års tid.

 

Mjøsbrua er avgjørende

I vedtaket ligger det et sterkt signal om at Innlandets framtidige sykehussenter skal ligge ved Mjøsbrua.

Anne Enger mener det signalet er svært viktig i den videre prosessen, som skal føres av Helse Sør-Øst.

- For oss ligger Mjøsbrua som en viktig premiss for samling, sier hun, vel vitende om at det er krefter som fortsatt vil slåss for at et Mjøssykehus skal ligge ved en by.

Hamars ordfører Einar Busterud var til stede under styrebehandlingen. På spøk veddet han en flaske vin med styrets nestleder Tor Berge om hvor sykehuset til slutt vil havne.

Men også Tor Berge fra Gjøvik understreker viktigheten av at hovedsykehuset må ligge ved Mjøsbrua.

- Det er avgjørende for å få realisert den strukturen vi nå har sagt at vi ønsker oss, sa han.

 

- Var viktig å få tatt en beslutning

Alle åtte styremedlemmer roste altså jobben Sykehuset Innlandet har gjort for å forberede et vedtak om ny sykehusstruktur. Og alle gikk for den anbefalte modellen til administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard. Den innebærer som kjent et hovedsykehus, med poliklinikker og dagbehandling ved alle dagens sykehus. Ett eller to sykehus vil få elektiv behandling. Kanskje også former for indremedisin.

Styremedlemmene Ove Talsnes (Hamar/Elverum) og Jørgen Hurum (Lillehammer) var skeptisk til at det åpnes for så mye døgnaktivitet utenfor spesialistsykehuset, men var også innforstått med at finansieringsrammen som foreligger ikke gir rom for å samle alt under samme tak.

Andersgaard mener det er riktig med en elektiv enhet (planlagt kururgi) utenfor, som ikke blir påvirket av akutte innleggelser.

Tor Berge sier kommunene nå må utvikle lokalmedisinske sentra

Modningsprosess

Ansattes representant Marianne Nielsen fra Gjøvik understreket at det har foregått en viktig modningsprosess hos mange sykehusarbeidere.

- Mange har understreket viktigheten av at vi måtte ta en beslutning i dag.

Hun poengterte at endringer hun selv vært med på gjør at man må tenke annerledes om sykehusstruktur.

- Alt blir mer og mer spesialisert. Flere må derfor være på vakt døgnet rundt. I dag gjør vi dagkirurgi ved tilstander som krevde dager og uker med innleggelse tidligere. Fagmiljøene bør samles i et hovedsykehus, slik at hele pasienten kan behandles på ett sted, sa hun.

 

Store endringer

Som omtalt i mange sammenhenger, vil vedtaket innebære avvikling av Reinsvoll psyiatriske sykehus. Mange i styret var tydelig på at sykehuspsykiatrien bør samles til et spesialisert somatisk sykehus.

Vedtaket innebærer også at Mjøssykehuset blir lokalsykehus for befolkningen i Vestoppland.

Det er altså Helse Sør-Øst og departement/Storting som vil få det siste ordet. Sykehuset Innlandet har fått signaler om at penger over statsbudsjett tidligst kan komme i 2022. Bygging av et hovedsykehus antas å ta fem-seks år.

 

Kommentarer til denne saken