– Heller BYKAMP enn sykehus ved Mjøsbrua

SAMMEN: – Heller sykehus på Gjøvik enn ved Mjøsbrua, sier Hamar-ordfører Einar Busterud

SAMMEN: – Heller sykehus på Gjøvik enn ved Mjøsbrua, sier Hamar-ordfører Einar Busterud Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

– Sykehus hører hjemme i en by. Å bygge et nytt sykehus ved Mjøsbrua er feil. Det sier de fire by-ordførerne i Innlandet.

DEL

Ordførerne Einar Busterud (Hamar), Espen Granberg Johnsen (Lillehammer), Erik Hanstad (Elverum) og Bjørn Iddberg (Gjøvik) innkalte til pressekonferanse torsdag, ved nettopp Mjøsbrua, for å gi mediene i Innlandet et klart budskap: Framtidens sykehustjenester må ligge i byene.

– Sykehus er en byfunksjon! Og sykehus er avhengig av byfunksjoner. Det premisset er vi fire enige om. Jeg mener ideen om å legge et nytt sykehus på et jorde midt i mellom byene må stoppes en gang for alle, sa Busterud, som hadde regien på pressekonferansen.

Utspillet fra de fire ordførerne kommer kun tre uker før Sykehuset Innlandet skal bestemme seg for framtidig sykehusstruktur, og tre dager etter at både Hamar- og Gjøvikregionen glimret med fravær da Innlandets sykehuspolitiske referansegruppe pekte på hovedsykehus ved Mjøsbrua, uten føringer om å utrede to- og tresykehus-alternativer.

UTSPILL: Ordførerne i Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Elverum mener framtidens sykehus må ligge i by

UTSPILL: Ordførerne i Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Elverum mener framtidens sykehus må ligge i by Foto:

– Må stoppes

Det ligger uansett i kortene at antallet sykehus skal ned med ny struktur. Hamar-ordfører Busterud sier det slik:

– Jeg vil heller ha sykehus på Gjøvik enn ved Mjøsbrua.

Dette budskapet gjentok han flere ganger på pressekonferansen.

Følgelig var det naturlig å spørre ordføreren i Gjøvik:

– Vil du heller ha sykehus på Hamar enn ved Mjøsbrua, Bjørn Iddberg?

– Nå er jeg bundet av et mandat ved at Gjøvik kommune har levert et høringssvar der vi har sagt at vi vil ha utredet en tresykehusmodell i tillegg til et hovedsykehus ved Mjøsbrua.

Dersom de fire ordførerne skulle få viljen sin, vil det i neste runde bli en durabelig kamp om hvilke av byene som skal få beholde sykehuset. En kamp som nødvendigvis vil få vinnere og tapere. Den som taper vil fort sykehustilbudet lenger unna enn om det bygges nytt ved Mjøsbrua (med unntak av Elverum).

Alle vil ta kampen

Konsekvensen av å tape en bykamp var ikke ordførerne lyste på å drøfte.

– Det viktigste nå er å slå fast at framtidens sykehus må legges til en eller flere byer. I hvilke byer må vi ta i neste omgang, sa ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen, som har pekt på en tosykehusløsning mellom Lillehammer og Elverum.

– Alle vil selvfølgelig kjempe for egen by i neste runde. Jeg mener Gjøvik har gode kort på hånden, ikke minst da vi er en universitetsby, sier Bjørn Iddberg.

Busterud legger heller ikke skjul på at han vil kjempe hardt for at framtidens sykehus blir utviklet på Hamar.

– Det er Statens forventning til oss at så viktige funksjoner som sykehus utvikles i by, gjentok ordfører i Elverum, Erik Hanstad. Han la ikke skjul på at han var skuffet over at Gjøvik- og Hamarregionen ikke var til stede da saken ble diskutert i Innlandets sykehuspolitiske referansegruppe.

– Det kunne ha påvirket uttalelsen slik at vi hadde fått med et krav om å utrede flere alternativer enn Mjøsbrua.

Peker på hverandre

Elverum- og Lillehammerordførerne virker for øvrig godt samsnakket i saken. Begge har pekt på hverandre i en mulig to-sykehus allianse.

OA spurte om noen av byordførerne er forkjempere for å samle sykehuskreftene til ett kraftsenter i Innlandet. Helseforetaket har påpekt behov for å samle kompetanse og avansert utstyr for å kunne tilby den beste behandlingen av syke mennesker. Ingen av ordførerne var interessert i å diskutere hvilken sykehusby som eventuelt burde bli et slikt hovedsete Innlandet. Erik Hanstad fra Elverum mener det er realistisk med to helt likeverdige sykehus i hvert fylke.

– Sykehusutredningen har tatt årevis og kostet store ressurser. Nå krever dere igjen utredning av flere alternativer enn den anbefalte løsningen ved Mjøsbrua. Er det riktig bruk av tid og sykehuskroner?

– Det tar ikke lenger tid å utrede et eller to alternativer til Mjøsbrua i konseptfasen, mener Iddberg.

Busterud snudde

Ordførerne hadde for øvrig mye på hjertet om hvordan sykehus påvirker byutvikling, transport, bosetting, miljø, infrastruktur. Det ble lite snakk om hva som er best for den syke pasient. Busterud svarte kort:

– Behandlingen blir uansett den samme om sykehuset ligger på Gjøvik eller ved Mjøsbrua, sa han.

– Busterud, for flere år framsto du som den fremste pådriveren for en felles sykehusløsning i Innlandet, og for at det måtte være framdrift i saken. Hvorfor har du snudd?

– Mye har skjedd siden den gang. I forrige prosess fram til 2007 var det snakk om å legge et hovedsykehus i Brumunddal. Der er det faktisk en viss infrastruktur, for eksempel et hotell. Ser du et hotell her?, sa han fra pressekonferansen ved bussterminalen på Biri.

Artikkeltags