Mjøssykehuset blir lokalsykehus for Gjøvik. Lillehammer og Elverum kan få døgntilbud

SAMLING: Så har hun sagt sin mening om sykehusenes framtid, Alice Beathe Andersgaard, direktør for Sykehuset Innlandet. Nå er det opp til Helse Sør-Øst å utrede saken videre.

SAMLING: Så har hun sagt sin mening om sykehusenes framtid, Alice Beathe Andersgaard, direktør for Sykehuset Innlandet. Nå er det opp til Helse Sør-Øst å utrede saken videre.

Mjøsbrusykehuset som Sykehuset Innlandets øverste sjef anbefaler, blir lokalsykehus for de som i dag sokner til Gjøvik og Hamar sykehus. Det skal fortsatt være poliklinikk/dagbehandling i byene. Lillehammer og Elverum kan få døgntilbud.

DEL

Direktør for Sykehuset Innlandet Alice Beathe Andersgaard la fredag fram sin innstilling til framtidig sykehusstruktur. Styret behandler saken neste fredag.

Andersgaard går som ventet for en samling av spesialiserte fagmiljøer ved det hun kaller Mjøssykehuset, ved mjøsbrua. Hit vil hun også samle psykisk helsevern og rus. Med andre ord vil virksomheten på Reinvoll i Vestre Toten og Sanderud i Stange avvikles i dagens form, dersom styret slutter opp om å slå sammen somatikk og psykisk helsevern. Hvilket de også har signalisert sterk støtte til.

Dagbehandling

Mange har ventet på svar på hva som skal bli igjen ved eksisterende sykehus dersom det bygges et nytt sykehussenter for Innlandet ved Mjøsbrua. Andersgaard sier følgende:

- Det vil være behov for poliklinikk og dagbehandlig ved alle dagens sykehus. Denne formen for pasientbehandling er voksende.

Hun presiserer at det er langt fram til ny sykehusstruktur er på plass, og at alle svar ikke kan gis nå.

- Men ved å tilpasse og utvikle aktiviteten ved de eksisterende sykehusene parallelt med Mjøssykehuset, kan pasientens behov, og utvikling av fagområdene, bli ivaretatt gjennom fleksibiliteten vi får ved å tilby aktivitet i gjenværende sykehus, sier Andersgaard.

600 enerom

Sykehusdirektøren ser for seg 600 enerom på et hovedsykehus. Hun mener det vil være behov for døgnbehandling ut over det. Derfor ber hun om at den videre utredningen ser på muligheten for dette ved ett eller to steder: Elverum og/eller Lillehammer.

- Hva slags døgnbehandling er det snakk om?

- Da tenker vi på elektive, planlagte inngrep innen kirurgi og ortopedi.

- Hva er begrunnelse for at du peker spesifikt på Elverum og Lillehammer?

- Det vi har gjort hele veien i utredningen, er se på at sykehusområdene for Gjøvik og Hamar inngår i det store Mjøssykehuset. Så har vi sett på ulike måter å bruke sykehusene i Elverum og Lillehammer på i framtida.

Lokalsykehusfunksjon for Gjøvik

Med andre ord ser SI-ledelsen for seg at et hovedsykehus ved mjøsbrua også skal ha lokalsykehusfunksjoner for alle pasienter som i dag har soknet til både Gjøvik og Hamar sykehus.

Andersgaard legger stor vekt på at et sterkt sykehussenter ved Mjøsbrua gir mulighet for å legge spesialisthelsetjenester ut til byer og distrikter.

- Vi skal også bli gode, kanskje best i landet på prehospitale tjenester. Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan starte diagnostisering og behandling av pasienter i ambulanse på veg til sykehus.

Når styret i Sykehuset Innlandet fredag har tatt sin beslutning, skal saken utredes videre av Helse Sør-Øst.

Artikkeltags