Gå til sidens hovedinnhold

Framtidas Innlandet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Planstrategien for Innlandet fylke er vedtatt. Den er egentlig ikke noe annet enn en plan for hvilke planer vi trenger for å bidra til at Innlandet utvikler seg og blir et godt og attraktivt fylke.

Høyre har i flere innlegg, både i møter og i ulike medier, tatt til orde for at det å bidra til bolyst er en av fylkeskommunens aller viktigste oppgaver. I en kommentar på Facebook var det en som mente at svaret på det er kultur og at vi må satse mer på kultur. Jeg er enig i at kultur er viktig. Kultur som i musikk, dans og kunst. Lite er så raust og inkluderende som kultur. Men det finnes også en annen kultur – kultur som i bedriftskultur. For Innlandet fylke, og i forbindelse med planstrategien mener jeg det er den typen kultur som er det aller viktigste.

«Kultur spiser strategi til frokost» er det noe som heter. Det tror jeg på. Hva svarer ledere av vellykkede bedrifter når de blir spurt om hva som er den viktigste suksessfaktoren for at akkurat de har lyktes så godt med sitt prosjekt? Jo – de svarer bedriftskulturen.

Bedriftskultur henger nøye sammen med lederskap. Godt og tydelig lederskap er avgjørende viktig for god bedriftskultur. Gjennom godt og tydelig lederskap skal politisk ledelse, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, nå bidra til en kultur som legger til rette for smarte valg og kloke avgjørelser og som bidrar til at Innlandet utvikler seg i ønsket retning. Det blir spennende å se hvordan Senterpartiet tar den rollen, de som egentlig ikke vil ha noe Innlandet fylke. Og det på tross av at brorparten av innbyggerne våre nå er tydelige på at de faktisk er fornøyd med å bo i Innlandet.

Hva er det vi ønsker? Vi vil ha flere innbyggere. Flere arbeidsplasser. At ungdom blir boende. At tjenestene vi leverer skal være gode. Vi vil ha trygge veier og nok busser i bygd og by. Vi vil være inkluderende og mangfoldige.

Da må det gjøres politiske vedtak som gjør det mulig. Høyre har gjennom hele denne prosessen hatt som mål å komme med konstruktive innspill og dytte planstrategien i riktig retning. Vi har fått inn flere viktige elementer som fokus på kunnskap og kompetanse, innovasjon, næringsutvikling og deltidsinnbyggere.

Men – vi kan ikke få vært tydelige nok på viktigheten av å begynne med oss selv. Vi må sørge for at vi i alt vi gjør setter kompetanse og bolyst først. Hvis vi ikke klarer å tilby utdanning for framtida til både unge og voksne, da feiler vi. Hvis vi som regional utviklingsaktør ikke klarer å bidra til bolyst – ja da feiler vi også.

Det er nå den virkelige jobben begynner, og det er nå politisk ledelse må vise tydelig lederskap for å bidra til økt kompetanse og bolyst i Innlandet. Vi i Høyre er klare til å bidra.

Kommentarer til denne saken