Frafall-trøbbelet i skolen: Hun vil gi alle elevene i Vestoppland «rett til å mestre og fullføre»

Da Anne Marte Kolbjørnshus brast i gråt på fylkestingsmøtet, var det fordi hun så bak frafallstallene i skolen. Hun kjente noen av dem som utgjorde statistikken.