Når en i dag kan skue Nobels gate 5 i Brandbu, det som for 20 år siden var en prakteiendom i sentrum, så kan en i det hele tatt undres på hva som foregår i eiendomsavdelingen i Gran kommune, eller i forvaltningen i Gran kommune i det store og hele.

Det er nå omlag 20 år siden Gran kommune kjøpte eiendommen.

Det har mange ganger og i mange sammenhenger vært pekt på kommunens manglende evner til å vedlikeholde skattebetalernes felleseie, - men det som nå er synlig i Nobels gate 5 overgår det meste av det vi kan forestille oss.

Det tok 20 år i Gran kommunes eie fra prakteiendom til ruin!