Fra ord til handling i fastlegesaken

Av
DEL

MeningerDet er alvorlig for innbyggerne i Gjøvik at så mange av oss står uten fastlege. Jeg er sjøl en av dem som for et par uker siden fikk beskjed om at jeg ikke lenger hadde noen fastlege, etter at min dyktige fastlege hadde funnet seg annet å gjøre. Vi i Senterpartiet setter pris på det engasjementet som Elisabeth Wedøe og hennes med-underskrivere har vist i denne saken. Folk i Gjøvik skal føle seg trygge på at helsa deres blir tatt på alvor og at de har en lege å forholde seg til.

Det er alvorlig at kommunikasjonen mellom Gjøvik allmennlegeforening og den politiske og administrative ledelsen i kommunen ser ut til å ha havarert. At allmennlegeforeningen ser seg nødt til å skrive et nytt varsel om det de mener er alarmerende forhold, er bekymringsfullt.

Fra Senterpartiets side fremmet vi i formannskapet onsdag 24. juli seks forslag, hvorav fem fikk full tilslutning. Det er på tide at vi nå kommer over fra plan og ord til handling i fastlegesaken. Fra vår side er det viktig å se på hva vi kan gjøre for å gjøre noe med kanskje den vanskeligste biten for nye leger – å kunne kjøpe seg inn i den praksisen som er blitt ledig. De fastlegene vi har hatt over mange år i Gjøvik har gjort en god jobb med sine pasienter.

Samtidig har disse fastlegene over like mange år investert store beløp og sørget for god drift av sin legepraksis. Vi synes ikke det er unaturlig at dette har sin pris. Men prisen kan være høy for nyetablerte leger. Derfor fremmet vi forslag om at vi skal se på en mulighet for å kunne gi etableringsstøtte eller et investeringstilskudd til nye fastleger som vil ta over praksisen til fastleger som slutter. Hvilke kjøreregler som skal gjelde, må det bli opp til allmennlegeforeningen, legeforeningen og kommunen å bli enige om. Men det haster, og vi har bedt om at dette skal være på plass fra 1. november.

Også på dette området kreves det at man setter seg rundt samme bord og snakker om hvilke kjøreregler som skal gjelde. Fra Senterpartiets side er en slik tilskuddsordning et ønske om å gjøre Gjøvik kommune til en attraktiv kommune å etablere seg som fastlege – der leger som ønsker seg hit vet at de har en kommune som vil hjelpe dem i gang.

Planen for legetjenesten som ble vedtatt i kommunestyret i november i fjor inneholder ellers flere gode tiltak og må følges opp. Men ut fra det vi nå vet, må vi trappe opp rekrutteringen av nye kommunale fastleger. Det gjør vi aller best ved å først sørge for at vi bemanner de eksisterende legesentrene vi har. På bakgrunn av dette støttet vi Høyres forslag om styrke disse først.

Fastlegekrisen i Gjøvik har allerede vært tema for en revisjonsrapport, etter at undertegnede og Finn Olav Rolijordet ba kontrollutvalget i kommunen ta tak i saken. Vi ser fram til at også Fylkesmannen i Innlandet nå gir sin vurdering av de spørsmålene som Gjøvik allmennlegeforening har reist i sitt brev til Gjøvik kommune.

Torvild Sveen

1.-kandidat, Gjøvik Senterparti

Artikkeltags