Legestudentenes favoritt-sykehus

Øistein Hovde har vært en grom veileder for Synnøve Fjeldaas, Marianne Veisten, Lydia Brynstad, Charlotte B-W Mathisen og Hanna Jervell Heyerdahl

Øistein Hovde har vært en grom veileder for Synnøve Fjeldaas, Marianne Veisten, Lydia Brynstad, Charlotte B-W Mathisen og Hanna Jervell Heyerdahl Foto:

OA-ARTIKKEL FRA 21. MAI 2013: De var ikke i tvil når sjansen bød seg. Jungeltelegrafen hadde nemlig fortalt dem om Gjøvik sykehus.

DEL

De går tiende semester på legestudiet ved Universitetet i Oslo (UiO), og har vært igjennom mye av pensum. Nå gjelder det å få klinisk erfaring. Synnøve Fjeldaas, Marianne Veisten, Lydia Brynstad, Charlotte B-W Mathisen og Hanna Jervell Heyerdahl valgte seg til Gjøvik sykehus. Rett og slett fordi de har hørt at læringsutbyttet her er noe for seg selv.

Etter seks uker ved forskjellige avdelinger, konkluderer de med at forventningene er innfridd.

– Dette har vært annerledes enn å ha praksis ved Oslo-sykehusene, sier Marianne Veisten, fra Nordlia.

– Hvorfor?

– Her blir vi virkelig inkludert i behandlingen. Vi slipper til og får prøvd oss, framfor å bli skubbet til side.

 Uformell tone

Det er denne inviterende holdningen til studenter som gjennom mange år har fått jungeltelegrafen til å snakke varmt om Gjøvik sykehus.

– Når vi blir inkludert fra første stund, sitter vi også igjen med mer læring, sier Lydia Brynstad fra Biri.

– Samtidig har vi i løpet av disse ukene fått godt innblikk i hvordan sykehuset er organisert. Det hadde vi lært lite om før vi kom hit, sier Hanna Jervell Heyerdahl.

Ved Gjøvik sykehus spiller ikke hierarkiet noen avgjørende rolle, opplever studentene.

– Det er kort avstand mellom nivåene og folk kjenner hverandre. Oversikten er større. Og vi som studenter blir mer involvert i hele behandlingsforløpet, sier Synnøve.

Hanna nikker:

– Her har jeg kunnet banke på døra til overlegen dersom jeg lurer på noe, og overlegen har tatt seg tid til å svare, uansett hvor travelt det er. Det er nok utenkelig ved visse andre sykehus.

– Sitter i veggene

Kort sagt, legestudentene har følt seg varmt mottatt.

Mot slutten av oppholdet blir studentene oppfordret til å gi en liten påskjønnelse til den de mener har utmerket seg. Det er ikke snakk om mer enn et kaffekrus. Men dette er ikke å kimse av på Gjøvik sykehus.

Denne gruppa har kåret sykepleierne på operasjonsavdelingen som sine favoritter. De skal visstnok være spesielt inkluderende mennesker.

I tillegg har de bedt om et unntak i regelen. De ønsker gjerne å gi et ekstra krus til overlege Even Reinertsen ved medisinsk avdeling.

Viktig for sykehuset

Overlege og forsker Øistein Hovde er også universitetslektor i 20 prosents stilling, ansatt ved UiO. Han har ansvar for studentene på Gjøvik sykehus. Hovde sier at det er alle avdelingers fortjeneste at Gjøvik sykehus står så høyt i kurs blant legestudentene.

– Vi har fått til en god tradisjon på Gjøvik. Det sitter på en måte i veggene at studentene er viktige og at de skal behandles godt. For hver studentgruppe som kommer, sørger vi for en behørig markering der direktøren og avdelingsledelsen fra alle avdelinger tar dem godt imot.

– Hvorfor er dette viktig for Gjøvik sykehus?

– Av flere årsaker. Det er vitaliserende for miljøet. Vi ser for eksempel at det virker inspirerende for turnuslegene som tildeles ansvar i studentarbeidet.

Stor glede

Hovde har jobbet med dette i 13 år. Nye studenter tas inn fire ganger i året. Kontoret hans er tapetsert av takknemlige tilbakemeldinger fra legestudenters opphold på Gjøvik sykehus.

– Ikke minst virker dette rekrutterende. Vi har mange turnusleger og assisterende leger som har ønsket seg jobb ved Gjøvik sykehus etter et slikt studieopphold. Til de ni turnuslegestillingene vi nå har ledig, har vi mottatt 350 søknader, forteller Hovde, som selv sier han har stor glede av dette arbeidet.

Artikkeltags